2023 September 13

Professor Nóra Kerekes presented evidence regarding the impact of yoga on the mental health, behavior, and personality development of incarcerated individuals at the British Parliament's House of Lords on September 13, 2023.

On the picture: James Fox (PYP Founding Director), Nóra Kerekes (Head of Research PYP Europe), Josefin Wikström (Program Director and Training Coordinator, PYP Europe)

2019 December 19

Unik yogainspelning pågår på Högskolan Väst!

Yoga Materialet ska användas i

Professor Nóra Kerekes forskningsprojekt - Yoga som komplement för vård av ungdomar med psykisk ohälsa.

 

Studien är den första i sitt slag och görs tillsammans med yogaansvariga Josefin Wikström och Eva Seilitz som tidigare utvecklat kriminalvårdens yoga.

Studien ska pågå i minst tre år i samarbete med SiS (Statens Instutionsstyrelse).