Eva Seilitz

Eva Seilitz har en fil.mag i Tros- och livsåskådningsvetenskap och är utbildad Hathayogalärare i Sverige och i USA. Hon har tidigare arbetat som folkhälsosamordnare för Norrtälje kommun och under åtta års tid lade hon grunden för Kriminalvårdens nationella yogakoncept. Ett yogakoncept som är evidensbaserat och bygger på de senaste forskningsrönen och som hon utvecklat i samarbete med Josefin Wikström som är en internationellt diplomerad dans- och yogalärare. Eva arbetar brett inom olika samhällsområden för att stärka ett liv med mening, riktning och existentiell hälsa. Hennes främsta lärare och mentor var vetenskapsmannen Jonas Salk som på sin tid framställde poliovaccinet och skrev en rad böcker om den mänskliga evolutionen och människans villkor i kosmos. En visionär kraft som varit vägledande för Eva sedan de möttes i Santa Barbara 1974.

 

 

Krimyoga